De Werkvloer

 

De Werkvloer is een interactieve theatersessie waar werkzoekenden middels Deep Democracy en interactief theater antwoorden vinden op vragen als ‘hoe kan ik weer werk vinden?’ of ‘Heb ik mijn toekomst in eigen hand of juist niet’? Middels Deep Democracy voeren ze een gesprek, waarbij alle deelnemers op de vloer komen, en in korte stellingen partij kiezen voor ingebrachte standpunten. Alle stemmen binnen een groep komen aan bod. Uitspraken die je hoort zijn ‘Ik wil gezien worden’ en ‘Ik heb besloten om te genieten van deze periode, hoe moeilijk dat ook is…’ Inzichten worden gedeeld en hoorbaar gemaakt. Facilitator Yonathan Keren begeleidt, verwoordt en vat samen. Een bijzondere werkvorm die levendigheid en emoties aan bod laat komen. De Werkvloer is een initiatief van bureau LIKEWISE in samenwerking met het UWV, en wij voerden het uit.