SERIOUS GAMES

Pact_game_c

Serious live games en simulaties helpen je om de realiteit beter te doorgronden. In de vorm van een spel, ontdek je de mechanismen achter je realiteit. Samen met anderen speel je in deze fictieve wereld om werkprocessen te onderzoeken, uitdagingen aan te gaan, of communicatie tussen spelers te begrijpen. Een serious game speel je met plezier, maar met een serieuze missie.

Waarom en waarvoor?

Een game is vaak bedoeld om over bepaalde onderwerpen meer te weten te komen. Dit kan door spelers met elkaar te laten interacteren, maar ook door ze uitdagende gespreksonderwerpen te geven. Bij de game PACT, zorgden we ervoor dat er telkens strategische discussie werd gevoerd over thema’s zoals ‘distributie van voedsel’ of ‘taal en digitalisering’. Dit spel was bedoeld om over meerdere thema’s te praten met elkaar.

Meer impact door ieder een stem te geven

Het voordeel van een game is dat je zowel impact kan hebben doordat alle spelers aan het woord komen. Ook de minder extraverte mensen, of de doordachtzame mensen krijgen de kans om hun zegje te doen. Hierdoor komt er een evenwichting aanbod van informatie in de groep. Ook is het spell vaak bedoeld om te zien wie er automatisch de leiding neemt, hoe de groep zich organiseert en hoe de communicatie gaat.

Output genereren

Daarnaast kan je als game designer ook output genereren waar je later nog iets aan hebt. Door opmerkingen, ideeën en suggesties te noteren heb je na afloop van het spel een mooie verzameling, waar je als organisatie nog op door kunt. Daarnaast is output vaak ook een goede basis voor een beslissing voor vervolg.

Hoe werkt het?

Een game design wordt gebaseerd op jouw werkelijkheid. Wanneer we een game maken, dan baseren we dat op werkelijke informatie. Die halen we op, en verwerken we tot een spel. Het spel bestaat uit een aantal stappen die spelers volgen, en een mechanisme waarmee ze kunnen winnen. Dat kan gebaseerd zijn op een bordspel zoals Ganzenbord of Risk of een heel eigen spel, maar het kan ook aangevuld worden met acteurs, die rollen spelen. Bijvoorbeeld ‘de ontevreden burger’ of ‘de stille klant’ of andere rollen die in de werkelijkheid ook voorkomen. Zo kom je als speler nog meer in aanraking met de realiteit van je werk.

Resultaat van een game

  • een duidelijker beeld van de werkprocessen of inzicht daarin
  • deelname van een groot aantal mensen tegelijk
  • output voor na de game
  • plezier en saamhorigheid
  • meer inzicht in communicatie

Neem contact op als je een keer een spel wilt uitproberen! Wij hebben er meerdere die we  kunnen laten zien.