Co-creatie op je event

Bezoekersparticipatie is een belangrijke factor tijdens een evenement. Niets is zo leuk als dat je publiek zich vermaakt en zich begrepen voelt, en zich betrokken opstelt. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Er zijn congressen waar mensen in kleine groepen uiteengaan en door middel van brainstorms ideeën bedenken voor problematiek. Of waar men wordt uitgedaagd in een break out sessie.

Het nadeel van brainstorms en soortgelijke overlegsessies kan zijn, dat de vragen vaak groot zijn en niet direct zijn op te lossen. ‘Hoe kan de branche zich flexibeler opstellen naar de klanten,’ is bijvoorbeeld zo’n groot probleem. Ideeën hebben mensen hier wel over, maar de uitvoering ligt vaak in handen van anderen binnen de organisatie. Hierdoor worden veel ideeën van betrokkkenen vaak helemaal niet opgepakt. Of verdwijnen in een grote mand en wordt er ‘later’ nog naar gekeken.

Met co-creatie kun je ook aan de bezoeker vragen wat hun eigen ervaring is met dit probleem en wat zij vanaf vandaag gaan doen om hiermee om te gaan. Dit betekent dat mensen hun EIGEN probleem oplossen, met elkaar. Zo hoef jij het antwoord niet te geven middels je sprekers of middels je workshops, maar helpen mensen elkaar verder. Een voorbeeld in een aantal stappen:

a. Verdeel mensen. wanneer mogelijk, in groepen van 4 of 5 mensen.
b. Laat hen een specifiek probleem bespreken, waar ze allemaal individueel ervaring mee hebben.
c. Geef ieder groepslid de tijd om tips te ontvangen van de anderen.
d. Laat de tips noteren op een bord, en bespreek deze wanneer iedereen weer plenair bijeen is.
e. Destilleer de tips, die ook nuttig zijn voor het grote geheel.

Heel veel plezier met co-creatie!

 

Leave a Comment